Hva er Termografi?

Termografi er et svært nyttig hjelpemiddel i internkontrollen og skadeforebyggende arbeid. Vi har de nødvendige sertifiseringene for å utføre termografi hos deg.


Termografi er en viktig del av internkontrollen.

Termografering er et svært nyttig hjelpemiddel i det skadeforebyggende arbeidet i elektriske anlegg og elverk. Stadig flere bedrifter og institusjoner benytter termografering som et ledd i internkontrollen og det planmessige HMS-arbeidet. Flere og flere forsikringsselskap krever at det er fast rutine på dette. Ved å termografere det elektriske anlegget uten driftstans, kan du påvise komponenter med temperaturavvik, og dermed oppdage varme og brannfare på et tidlig tidspunkt. Med enkle inngrep kan feilene rettes opp, og du forhindrer dermed brann , farlige situasjoner og driftstans.


Har du også feil på dine Varmekabler?

Har varmekablene dine sluttet å virke? Vi finner feilen og får varmen tilbake. Oslo Elektro Termografering AS utfører feilsøking og reparasjon av innendørs og utendørs varmekabler.

Vi feilsøker og reparerer alle typer varmekabler.

- Nedstøpte varmekabler innendørs f.eks på bad eller i gang- Utvendig anlegg for snøsmelting.

- Varmekabler for frostsikring.


Oslo Elektro Termografering AS


 Kan lokalisere feil på varmekabler, varmematter, og snøsmeltingsanlegg. ved å søke opp brudd eller jordfeil, samt utføre en avgrenset skadeutbedring, oppnår du store besparelser økonomisk og tidsmessig.

Vi kan også tilby elektriske tjenester.
     

                                      

                                      

                           


Det er eieren selv som har ansvar for at det elektriske anlegget er brannsikkert.
Derfor er det viktig at man har hyppige kontroller.
- Industribygg kontrolleres hvert år
- Lagerlokale kontrolleres hvert 3.år
- Boliger kontrolleres hvert 5.år