Vi tilbyr:
- Termografering av hovedtavler, sikringskap og alt av elektriske komponenter.
- Påvisning av feil/reparasjon av varmekabler
- Påvisning av lekkasje i vannbåren varme
- Utleie av elektriker

- Elektriker tjenester
- Serviceinnstilt termografør
- Kort ventetid

Har du feil på varmekablene dine?

Har varmekablene dine sluttet å virke? vi finner feilen og får varmen tilbake. Oslo Elektro Termografering utfører feilsøking og reparasjon av innendørs og utendørs varmekabler,

Oslo ElektroTermografering feilsøker og reparerer alle typer varmekabler.

-Nedstøpte varmekabler innendørs f.eks på bad eller i gang

-Utvendig anlegg for snøsmelting

-Varmekabler for frostsikring

Oslo Elektro Termografering kan lokalisere feil på varmekabler, varmematter og snøsmeltingsanlegg. Ved å søke opp brudd eller jordfeil, samt utføre en avgrenset skadeutbedring, oppnås store besparelser økonomisk og tidsmessig.Termografi:

Termografi er et svært nyttig hjelpemiddel i internkontroll og skadeforebyggende arbeid. Vi har de nødvendige sertifiseringen for å utføre termografi hos deg.

Termografi er en viktig del av internkontrollen.

Termografering er et svært nyttig hjelpemiddel i det skadeforebyggende arbeidet i elektriske anlegg og elverk. Stadig flere bedrifter og institusjoner benytter termografering som et ledd i internkontrollen og det planmessige HMS-arbeidet. Flere og flere forsikringsselskap krever at det er en fast rutine på dette. Ved å termografere det elektriske anlegget uten driftstans, kan du påvise komponenter med temperaturavvik, og dermed oppdage varme og brannfare på et tidlig tidspunkt. Med enkle ingrep kan feilene rettes opp, og du forhindrer dermed brann, farlige situasjoner og driftsstans.

Siden er under bearbeiding