Om oss:
Vi er et ny etablert firma som utfører termografering av elektroinstallasjoner av vår Nemko sertifisert termografør. Utfører også påvisning og reparasjon av varmekabler.


Har jobbet som elektriker i 25 år, har god erfaring innenfor elektrobransjen.

Etter at el-kontroller er gjennomført vil du motta en rapport som opplyser eventuelle feil eller mangler og behov for forbedringer innen gitte tidsfrister.

Gir rabatt på forsikringen hos flere store selskaper.

Fordeler ved kontroll av elektriske anlegg med Termografering:
- Feil avdekkes før brann eller andre driftsproblemer
- Bidrar til en bedre tilstandsanalyse på elektriske        anlegg
- Bidrar til å tilfredsstille myndighetenes krav til           internkontroll og forskrifter for elektriske anlegg
- Viktig elektrisk utstyr kan inspiseres uten at     bedriften forstyrres
- Hindrer tap av uerstattelige gjenstander
- Sikrer liv og helse

Velger du oss vil du få:
- hjelp til å avdekke kompenent feil
- hjelp til å registrere feilbelastninger
- hjelp til å oppdage varmgang i koblinger
- hjelp til å forebygge brann i el – tavler.

Siden er under bearbeiding